الْمُنْکَر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«منکر» به معناى «ناشناس» (از مادّه انکار) است و به معناى زشت و باطل، چرا که براى هر انسان پاک سرشتى ناشناس است، و به تعبیر دیگر،بافطرت انسانى ناهماهنگ است.

فرق میان «فحشاء» و «منکر» را در یک عبارت کوتاه مى توان گفت: «فحشاء» اشاره به گناهان بزرگ پنهانى، و «منکر» گناهان بزرگ آشکار است، و یا «فحشاء» گناهانى است که بر اثر غلبه قواى شهویه، و «منکر» بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت مى گیرد.

ریشه کلمه

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...