الْفُلْک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«فُلک» به معناى کشتى است و مفرد و جمع آن یکى است و تفاوت آن با «سفینة» این است که «سفینة» مفرد است و جمع آن «سفائن» مى باشد، ولى «فلک» بر مفرد و جمع هر دو گفته مى شود.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن قفل) كشتى. آن در واحد و جمع به كار مى‏رود مثل [هود:37]. كه راجع به كشتى نوح «عليه السلام» است و [نحل:14]. كه راجع به همه كشتيها است. ايضاً مذكر و مونث هر دو به كار رود مثل [شعراء:119]. كه به قرينه صفت، مذكر است و مثل [لقمان:31]. كه به قرينه «تَجْرى» مونث است ظاهراً آن به واسطه جمع بودن است. [يس:41]. رجوع شود به «شحن» و ظاهراً مراد مطلق كشتى است نه كشتى نوح «عليه السلام». *** طبرسى رحمه‏اللَّه فرموده: اصل فلك به معنى دور و گرديدن است. على هذا كشتى را به اعتبار گردش فلك گفته‏اند.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...