أَعْتَدْنَا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

عتاد به معنى آماده شدن است «عتدالشى‏ء عتادةً و عتاداً: تهيّأ». اعتاد: آماده كردن [يوسف:31]. براى آنها پشتى آماده كرد. [كهف:29]. عتيد: آماده. حاضر. ايضاً حاضر شده به معنى فاعل و مفعول هر دو آمده است [ق:18]. كلمه‏اى تلفّظ نكند مگر آنكه در نزدش مراقبى آماده هست كه سخن او را بنويسد. [ق:23].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...