أَخَذ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَخَذْتُ» از مادّه «أَخْذ» به معناى گرفتن است، ولى در این موارد کنایه از مجازات است; زیرا گرفتن و دستگیر کردن، مقدمه مجازات مى باشد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...