أَجْرا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«أَجْر» از مادّه «أجْر» گر چه به معناى هر گونه پاداش است اما با توجّه به این که به صورت «نکره» است، و نکره در این گونه موارد براى تعظیم و بزرگداشت یک موضوع مى آید، به معناى اجر و پاداش مهم و فوق العاده اى است. به خصوص این که: در اصلِ اجر و پاداش جاى تردید و گفتگو نبوده، آنچه آنها مى خواستند از فرعون قبل از آن قول بگیرند، مسأله اجر و پاداش مهم و برجسته بود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...